Kontakt

Osječka robna burza d.d.

Adresa:

Kapucinska 25/II

31000, OSIJEK

Telefon: 031 250 100

Fax: 031 250 107

E-mail: info@osrb.hr

RADNO VRIJEME:

Četvrtkom od 08 – 16 sati

Informacije o prometu i ponudama:

Prikupljanje ponuda od 08 – 12 sati.

Informacije o prometu i ponudama biti će dostupne na web stranicama društva od 12 sati.