Oblici trgovanja

Ugovori s kojima se trguje na OSRB:

  • spot (efektivni) ugovori
  • terminski ugovori koji se moraju namiriti fizički (tkz. robni unaprijedni ugovori).

Pod spot (efektivnim) ugovorima podrazumijevaju se poslovi sa robom koji se izvršavaju isti dan do maksimalno sedam dana (t+7) nakon što je uslijedio kupovni zaključak. Roba se u poljoprivrednim spot poslovima nalazi isključivo u skladištima koji imaju potpisan ugovor sa OSRB. Postojanje ugovornog odnosa između skladišta i OSRB predstavlja jamstvo da se roba nalazi na skladištu i da odgovara kvalitativnom standardu koji propisuje OSRB. Obzirom da se na OSRB trguje samo sa robom koja se nalazi u navedenim skladištima, transparentnost i sigurnost posla na OSRB su na zavidnoj razini.

Jedan od osnovnih ciljeva osnivanja OSRB je trgovina terminskim ugovorima koji se moraju namiriti fizički (tkz. robni unaprijedni ugovori). Terminski ugovori su ugovori sa stalnim rokovima obzirom da kod njih između zaključenja i ispunjenja ugovora protekne odgovarajuće vrijeme. Terminski ugovori koji se moraju namiriti fizički osiguravaju mogućnost proizvođačima i kupcima poljoprivrednih proizvoda da prodaju odnosno kupuju robu po unaprijed definiranoj cijeni bez obzira kakva cijena će biti na spot tržištu do dana dospijeća ugovora. Zato će trgovanje terminskim ugovorima koji se moraju namiriti fizički OSRB dati veću dinamiku i povećati stupanj likvidnosti u odnosu da trguje samo sa spot ugovorima.