Standard robe sa kojom se trguje

Red. br. Naziv robe Kvaliteta
1. Kukuruz Vlaga: max 14%

Lom: max 6%

Defekt: max 1%

Strana Primjesa: max 2%

2. Pšenica Vlaga: max 13,5%

HL: min 76

Strana primjesa: max 5%

3. Soja Vlaga: max 13%

Strana primjesa: 2%

4. Zlato Stupanj čistoće:  999,9
5. Srebro Stupanj čistoće: 999,9